horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou

Ceník tělocvičny a kontakt na správce

Hodinová sazba za pronájem tělocvičny ke sportování

Hala 1 hodina
250,- Kč v topném období

Hala 1 hodina
150,- Kč mimo topné období - léto

Kurty antukové 1 hodina
60,- Kč

Beach volejbal 1 hodina
80,- Kč

Malá místnost 1 hodina
50,- Kč

Stolní tenis 1 hodina
30,- Kč


Hodinová sazba za pronájem tělocvičny k ostatním účelům (předváděcí akce, prodej knih, zboží apod.)

Hala 1 hodina
400,- Kč včetně DPH v topném období

Hala 1 hodina
250,- Kč včetně DPH mimo topné období - léto


Pronájem tělocvičny za účelem sportování pro občany obce Jarošov nad Nežárkou je ve výši 50% klasických poplatků. V případě,že v celkovém počtu účastníků bude více cizích (alespoň 50%), platí sazba v celé výši.


Za členy TJ Sokol Jarošov nad Nežárkou bude příspěvek platit tělovýchovná organizace na základě smlouvy.

Kontakty: správce Milan Krátký 606862383
zástupkyně správce Stanislava Šindelářová 776278349


umístění:služby občanům 
datum: 15.5.2017
Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou čp.236
378 41 Jarošov nad Nežárkou
telefon: 384 396 117
fax: 384 396 217
e-mail: ou@jarosov.cz