horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou

Úřední deska a ostatní důležité dokumenty z obce

Filtr: Úřední deska
Volby:

Úřední deska

 Název VyvěšenoDatum
sejmutí
Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18.6.201927.6.2019
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou 10.6.201921.6.2019
Závěrečný účet Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2o18 - návrh 5.6.201930.6.2019
Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého 4.6.201920.6.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 4.6.201920.6.2019
Záměr pronájmu částí pozemků, k.ú. Jarošov, p.č.715/1 a 1281/3 4.6.201931.12.2019
Obecně závazná vyhláška - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jarošov nad Nežárkou 17.5.201919.6.2019
Záměr - směna pozemku - Jarošov n.Než.- p.č. 1338/1 17.5.201931.12.2019
Veřéjná vyhláška opatření obecné povahy 8.4.201931.12.2022
Záměr - prodej pozemků - p.č. 574/3 a 630/2, k.ú. Lovětín 22.3.201931.12.2020
Záměr - prodej pozemků - p.č. 609/2 a 661/1, k.ú. Lovětín 22.3.201931.12.2020
Záměr - prodej pozemků - p.č.216/4 a 216/5 z p.č. 216/1, k.ú. Nekrasín 22.3.201931.12.2020
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou 14.11.201825.11.2019
Rozpočtová opatření 21.2.201731.12.2030
Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou čp.236
378 41 Jarošov nad Nežárkou
telefon: 384 396 117
fax: 384 396 217
e-mail: ou@jarosov.cz