horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou

Úřední deska a ostatní důležité dokumenty z obce

Filtr: Úřední deska
Volby:

Úřední deska

 Název VyvěšenoDatum
sejmutí
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 10 4.12.201715.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jarošov nad Nežárkou na roky 2018-2020 - návrh 1.12.201731.12.2017
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2018 - návrh 1.12.201731.12.2017
Obecně závazná vyhláška obce Jarošov nad Nežárkou č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.12.20171.2.2018
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 27.11.201721.1.2018
Záměr pronájmu nebytových prostor na čp. 190 v Jarošově n.N. 22.11.201731.12.2017
Záměr pronájmu části pozemku 482/1, k.ú.Jarošov n.N. 22.11.201731.12.2017
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou 22.11.20171.12.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK 13.11.201712.1.2018
Dražební vyhláška - Dražební společnost PROKONZULTA, a.s. 9.11.201714.12.2017
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu 1.11.20177.2.2018
Rozpočtová opatření schválená v roce 2017 21.2.201731.12.2017
Záměr prodeje pozemků p.č. 607/9 a 607/10 v k.ú. Zdešov 20.12.201631.12.2017
Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č.607/11 v k. ú. Zdešov 20.12.201631.12.2017
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou 9.12.201620.12.2017
Příloha č 8 k směrnici PZNsO Jarošov nad Nežárkou.pdf 2.12.20162.2.2019
Příloha č 7 k směrnici PZNsO Jarošov nad Nežárkou.pdf 2.12.20162.2.2019
Příloha č 4, 5, 6 k směrnici PZNsO Jarošov nad Nežárkou.pdf 2.12.20162.2.2019
Příloha č 3 k směrnici PZNsO Jarošov nad Nežárkou.pdf 2.12.20162.2.2019
Příloha č 2 k směrnici PZNsO Jarošov nad Nežárkou.pdf 2.12.20162.2.2019
Směrnice k Programu zodpovědného nakládání s odpady v obci Jarošov nad Nežárkou 2.12.20162.2.2019
Výsledky výběrového řízení "Sběrný dvůr Jarošov nad Nežárkou" 15.11.201631.12.2017
ÚZSVM - aktualizovaný seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem – stav k 1.2.2015 12.2.201531.12.2025
Rozšíření počtu pozemků s neznámými vlastníky 30.7.201430.9.2024
Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou čp.236
378 41 Jarošov nad Nežárkou
telefon: 384 396 117
fax: 384 396 217
e-mail: ou@jarosov.cz