horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou


Obecní úřad Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou čp.236
378 41 Jarošov nad Nežárkou

telefon: 384 396 117
mobil: 602 615 319
fax: 384 396 217
e-mail: ou@jarosov.cz
ID datové schránky: 2rjefur
Běžný účet ČS: 603146359/0800
ČNB: 94-9717251/071009.10.2019 Ztráty a nálezy
Dne 11.2. byl nalezený svazek čtyř klíčů. Bližší informace na OÚ Jarošov nad Nežárkou.
09.10.2019

04.07.2018 Usnesení z 30.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Viz. příloha
Usnesení_z_30___schůze_zastu_pitelstva.doc
04.07.2018

12.07.2017 Usnesení z 21.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
V příloze
Usnesení z 21.schůze_zastupitelstva.doc
12.07.2017

13.11.2012 Poplatky z nájmu hrobových míst
Dle rozhodnutí Rady Obce Jarošov nad Nežárkou ze dne 5.listopadu 2012 zůstávají poplatky za nájem hrobového místa na starém a novém hřbitově stejné jako v minulých letech, jen s tím rozdílem, že se smlouvy budou uzavírat na deset let.Poplatky jsou splatné do konce dubna 2013 a jejich výběr započne 2. ledna 2013. V příloze máte možnost nahlédnout do plánů obou hřbitovů.
Starý hřbitov.pdf
Nový hřbitov.pdf
13.11.2012


Pondělí 7-11 12-17
Uterý 7-11 12-16
Středa 7-11 12-17
Čtvrtek 7-11 12-15:30
Pátek 7-11
Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou čp.236
378 41 Jarošov nad Nežárkou
telefon: 384 396 117
fax: 384 396 217
e-mail: ou@jarosov.cz