horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou

Aktuálně

Oprava prodejny ve Zdešově čp.39
Dne 30.6.2022 došlo k převzetí stavební akce ,,Oprava prodejny potravin č.39 ve Zdešově“. Celková cena stavebních prací byla 975.978,23 Kč s DPH. Na akci jsme obdrželi dotaci od Jihočeského kraje ve výši 180.000 Kč v rámci Dotačního programu: Podpora venkovských prodejen v Jčk
Publicita - JčKraj.pdf
01.08.2022

Usnesení z 31.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Viz příloha
Usnesení z třicáté první schůze zastupitelstva 23.6.2022.pdf
27.06.2022

Zkrácení provozní doby
Tento týden bude z naléhavých provozních důvodů prodejna COOP otevřena jen do 13 hodiny. Děkujeme za pochopení.
15.12.2021

Připravte se na nárazovou odorizaci plynu
Ve dnech 22.-26. listopadu 2021 bude v Jihočeském kraji probíhat nárazová odorizace plynu. Kdykoliv budete mít pocit, že cítíte zápach plynu volejte pohotovostní službu plyn na lince 1239.
Děkujeme za spolupráci EGD
20211116110134486 (3).pdf
22.11.2021

Uzavření Pošty Partner a Obecního úřadu
Z důvodu odstávky elektrické energie bude v pátek 19.11.2021 uzavřen Obecní úřad a Pošta Partner. Děkujeme za pochopení.
12.11.2021

Dotace z Programu Obnovy Venkova Jihočeského kraje
14.9.2020 obdržela Obec Jarošov nad Nežárkou Kolaudační souhlas s užíváním stavby ,,Stavební úpravy opěrné stěny a přilehlého komunikačního prostoru na novém hřbitově Jarošov nad Nežárkou" Na tuto stavbu v celkové hodnotě 690348,55 Kč obdržela obec z Programu Obnovy Jihočeského kraje dotační příspěvek ve výši 250.000 Kč
IMG_20200911_105445.jpg
01.10.2020

Kontrola nádob
Prosím o průběžné kontroly čárových kódů na sběrných nádobách v případě jejich poškození či odlepení obdržíte zdarma nové na OÚ.
18.05.2020

Usnesení z 30.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Viz. příloha
Usnesení_z_30___schůze_zastu_pitelstva.doc
04.07.2018

Usnesení z 21.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
V příloze
Usnesení z 21.schůze_zastupitelstva.doc
12.07.2017

Poplatky z nájmu hrobových míst
Dle rozhodnutí Rady Obce Jarošov nad Nežárkou ze dne 5.listopadu 2012 zůstávají poplatky za nájem hrobového místa na starém a novém hřbitově stejné jako v minulých letech, jen s tím rozdílem, že se smlouvy budou uzavírat na deset let.Poplatky jsou splatné do konce dubna 2013 a jejich výběr započne 2. ledna 2013. V příloze máte možnost nahlédnout do plánů obou hřbitovů.
Starý hřbitov.pdf
Nový hřbitov.pdf
13.11.2012Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
čp.84      PSČ: 378 41

telefony
úřad:        602 114 151
starosta: 602 615 319

e-mail:
ou@jarosov.cz