horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou

Aktuálně

Dotační program Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme II
Obec Jarošov nad Nežárkou se zapojila do dotačního Programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“.
V lednu 2023 vyplatila Obec Jarošov nad Nežárkou příspěvky dle podmínek programu v celkové výši 16 000 Kč. Na tyto příspěvky obdrží obec dotaci od Jihočeského kraje ve výši 8.000 Kč.

Publicita-JčKraj.pdf
07.06.2023

Dotace z Programu Obnovy Venkova Jihočeského kraje
21.10.2022 obdržela Obec Jarošov nad Nežárkou Kolaudační souhlas s užíváním stavby ,,Oprava objektu č.p.179 v Jarošově nad Nežárkou". Na tuto stavbu v celkové hodnotě 1 247 276,45 Kč obdržela obec z Programu Obnovy Jihočeského kraje dotační příspěvek ve výši 266.000 Kč.
27.10.2022

Projekt Jarošov nad Nežárkou-obnova vodovodního řadu ,,Ke hřišti“
Projekt Jarošov nad Nežárkou-obnova vodovodního řadu ,,Ke hřišti“ byl realizován za pomoci dotačního příspěvku Jihočeského kraje v rámci programu ,,Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury“ ve výši 800 000,- Kč. Celkové náklady na obnovu byly 1 396 016,15 Kč.
05.10.2022

Oprava prodejny ve Zdešově čp.39
Dne 30.6.2022 došlo k převzetí stavební akce ,,Oprava prodejny potravin č.39 ve Zdešově“. Celková cena stavebních prací byla 975.978,23 Kč s DPH. Na akci jsme obdrželi dotaci od Jihočeského kraje ve výši 180.000 Kč v rámci Dotačního programu: Podpora venkovských prodejen v Jčk
Publicita - JčKraj.pdf
01.08.2022

Usnesení z 31.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Viz příloha
Usnesení z třicáté první schůze zastupitelstva 23.6.2022.pdf
27.06.2022

Dotace z Programu Obnovy Venkova Jihočeského kraje
14.9.2020 obdržela Obec Jarošov nad Nežárkou Kolaudační souhlas s užíváním stavby ,,Stavební úpravy opěrné stěny a přilehlého komunikačního prostoru na novém hřbitově Jarošov nad Nežárkou" Na tuto stavbu v celkové hodnotě 690348,55 Kč obdržela obec z Programu Obnovy Jihočeského kraje dotační příspěvek ve výši 250.000 Kč
IMG_20200911_105445.jpg
01.10.2020

Usnesení z 30.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Viz. příloha
Usnesení_z_30___schůze_zastu_pitelstva.doc
04.07.2018

Usnesení z 21.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
V příloze
Usnesení z 21.schůze_zastupitelstva.doc
12.07.2017Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
čp.84      PSČ: 378 41

telefony
úřad:        602 114 151
starosta: 602 615 319

email podatelna: obec@jarosov.cz