horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou

Aktuálně

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Viz.příloha
06.12.2022

Uzavření Sběrného dvora
Zdůvodů odstraňování následků kalamity bude Sběrný dvůr dnes otevřený jen od 17 do 19 hodin. Děkujeme za pochopení.
06.12.2022

Prodej vánočních stromků
Obec Jarošov nad Nežárkou nabízí prodej vánočních stromků-smrčků na lovětínské hájovně. Cena za jeden stromek 100 Kč s Dph. Bližší informace Zdeněk Havlíček 776670556
29.11.2022

Upozornění na povinnost ošetření stromů a dřevin rostoucích blízko el.vedení
Viz leták v příloze
egd.pdf
09.11.2022

Odstávka el. energie
Více v příloze
odstávka.pdf
09.11.2022

Odorizace plynu
Více v příloze
EGD_Odorizace_137x202mm_2022_TISK.pdf
09.11.2022

Dotace z Programu Obnovy Venkova Jihočeského kraje
21.10.2022 obdržela Obec Jarošov nad Nežárkou Kolaudační souhlas s užíváním stavby ,,Oprava objektu č.p.179 v Jarošově nad Nežárkou". Na tuto stavbu v celkové hodnotě 1 247 276,45 Kč obdržela obec z Programu Obnovy Jihočeského kraje dotační příspěvek ve výši 266.000 Kč.
27.10.2022

Projekt Jarošov nad Nežárkou-obnova vodovodního řadu ,,Ke hřišti“
Projekt Jarošov nad Nežárkou-obnova vodovodního řadu ,,Ke hřišti“ byl realizován za pomoci dotačního příspěvku Jihočeského kraje v rámci programu ,,Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury“ ve výši 800 000,- Kč. Celkové náklady na obnovu byly 1 396 016,15 Kč.
05.10.2022

Oprava prodejny ve Zdešově čp.39
Dne 30.6.2022 došlo k převzetí stavební akce ,,Oprava prodejny potravin č.39 ve Zdešově“. Celková cena stavebních prací byla 975.978,23 Kč s DPH. Na akci jsme obdrželi dotaci od Jihočeského kraje ve výši 180.000 Kč v rámci Dotačního programu: Podpora venkovských prodejen v Jčk
Publicita - JčKraj.pdf
01.08.2022

Usnesení z 31.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Viz příloha
Usnesení z třicáté první schůze zastupitelstva 23.6.2022.pdf
27.06.2022

Dotace z Programu Obnovy Venkova Jihočeského kraje
14.9.2020 obdržela Obec Jarošov nad Nežárkou Kolaudační souhlas s užíváním stavby ,,Stavební úpravy opěrné stěny a přilehlého komunikačního prostoru na novém hřbitově Jarošov nad Nežárkou" Na tuto stavbu v celkové hodnotě 690348,55 Kč obdržela obec z Programu Obnovy Jihočeského kraje dotační příspěvek ve výši 250.000 Kč
IMG_20200911_105445.jpg
01.10.2020

Kontrola nádob
Prosím o průběžné kontroly čárových kódů na sběrných nádobách v případě jejich poškození či odlepení obdržíte zdarma nové na OÚ.
18.05.2020

Usnesení z 30.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Viz. příloha
Usnesení_z_30___schůze_zastu_pitelstva.doc
04.07.2018

Usnesení z 21.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
V příloze
Usnesení z 21.schůze_zastupitelstva.doc
12.07.2017

Poplatky z nájmu hrobových míst
Dle rozhodnutí Rady Obce Jarošov nad Nežárkou ze dne 5.listopadu 2012 zůstávají poplatky za nájem hrobového místa na starém a novém hřbitově stejné jako v minulých letech, jen s tím rozdílem, že se smlouvy budou uzavírat na deset let.Poplatky jsou splatné do konce dubna 2013 a jejich výběr započne 2. ledna 2013. V příloze máte možnost nahlédnout do plánů obou hřbitovů.
Starý hřbitov.pdf
Nový hřbitov.pdf
13.11.2012Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
čp.84      PSČ: 378 41

telefony
úřad:        602 114 151
starosta: 602 615 319

e-mail:
ou@jarosov.cz