horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou
20.7. 2024Folklorní festival v Jindřichově Hradci
27.7. 2024Cyklistický závod Jarošovská šlapka
5.10. 2024Zamykání Kameničky a Mejdan utopenců Jarošov nad Nežárkou
12.10. 2024Posvícení Lovětín
19.10. 2024Havelské posvícení Zdešov
2.11. 2024Setkání seniorů Jarošov nad Nežárkou
30.11. 2024Adventní vystoupení Jarošovské krojové družiny u vánočního stromu Jarošov nad Nežárkou
14.12. 2024Vystoupení andělského pěveckého sboru z Lodhéřova v Kostele svatého Prokopa
31.12. 2024Turistický pochod z Jarošova do Jarošova a půlnoční setkání na návsi Jarošov nad Nežárkou
Krojová družina
www stránky
Vlasta Nejedlá
Jarošov nad Nežárkou
Telefon 384 396 309
Marie Šlechtová
Políkno č. 57 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon 731 567 524

AVZO TSČ ZO Nežárka
37841 Jarošov nad Nežárkou
provoz sportovních zařízení

Myslivecké sdružení "NEŽÁRKA"
37841 Jarošov nad Nežárkou
činnosti zájmových svazů, spolků, klubů

Římskokatolická farnost Jarošov nad Nežárkou
37841 Jarošov nad Nežárkou
činnost církve

Sbor dobrovolných hasičů Jarošov nad Nežárkou
37841 Jarošov nad Nežárkou
protipožární ochrana

TJ SOKOL Jarošov nad Nežárkou
37841 Jarošov nad Nežárkou
provoz sportovních zařízení

Sbor dobrovolných hasičů Hostějeves
37841 Jarošov nad Nežárkou
protipožární ochrana

Myslivecké sdružení "JITROV" Lovětín
Lovětín 37841 Jarošov nad Nežárkou
činnosti zájmových svazů, spolků, klubů

Myslivecké sdružení "Křivoklát"
Zdešov 38 37842 Nová Včelnice
činnosti zájmových svazů, spolků, klubů

Sbor dobrovolných hasičů Zdešov
Zdešov 37842 Nová Včelnice
protipožární ochrana


V obci je velká možnost sportovního a rekreačního vyžití :
Tělocvična s víceúčelovou halou pro míčové hry a kondiční cvičení, místností pro stolní tenis, posilovnou a venkovními kurty pro tenis (antuka, asfalt) a volejbal (antuka a kurt pro plážový volejbal), dále pak fotbalové hřiště. Dále je k dispozici obecní sauna a možnost rehabilitačního cvičení v soukromí. AVZO nabízí využití sportovní střelnice.
Okolí obce poskytuje možnost vycházek i cyklistických vyjížděk, sběru hub a lesních plodů. V nedaleké pískovně je možnost koupání i rybolovu. Ten lze s platným rybářským lístek provozovat i na všech třech řekách. Mimoto je možné jejich plochu využít při příznivém stavu vody využít i pro vodní turistiku.

Památky

Území archeologického zájmu (území s archeologickými nálezy) :
katastr místní části Hostějeves, areál kostela sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou

Nemovité kulturní památky :

Jarošov nad Nežárkou
farní kostel sv. Prokopa – stáří kostela není věrohodně doloženo
kamenná sloupková boží muka na staré cestě do Jindřichova Hradce – údajně konec 14. století
křížový kámen na Jonášových bahnech – 1709
socha sv. Jana Nepomuckého ( nyní na schodech ke kostelu) – 1719
kamenná pokladnice v kostele sv. Prokopa – původ není věrohodně doložen
kamenný most římského typu přes řeku Žirovničku – stáří není věrohodně doloženo
Nekrasín
dvoje kamenná sloupková boží muka – 1639 a 1732
zemědělská usedlost čp. 9 „U Hajných“
Zdešov
kaple Nanebevzetí Panny Marie – 1776Ostatní památky a zajímavosti

Jarošov nad Nežárkou
kamenný kříž na hřbitově u kostela sv. Prokopa – 1718
kaplička u silnice směrem na Hostějeves
trojhranná boží muka na hranici jarošovského a bednáreckého katastru
areál továrny v Hlubokodole – technická památka
památník padlým z I. světové války s deskou oběti nacismu
Hostějeves
kaplička za vsí směrem k LIPINĚ
transformátor z roku 1928
Pejdlova Rosička
zbytky tvrze
Kruplov
dřevěný kříž
Čejnův mlýn
Lovětín
kaplička z roku 1890
deska padlým v I. světové válce
Matějovec
kamenný kříž na návsi z roku 1897
Zdešov
památník padlým z I. světové války
kamenný památník „ Od svobody selské ke svobodě státní“ z roku 1938


Příroda

Zvláště chráněná území v okolí Jarošova nad Nežárkou :
Jarošov nad Nežárkou leží na soutoku dvou říček Žirovničky a Kameničky, jejich soutokem vzniká Nežárka. Tyto vodní toky a jejich údolní nivy jsou osami správního území obce a patří také k nejvýznamnějším plochám z hlediska ochrany přírody. V jinak člověkem pozměněné a poměrně intenzivně obhospodařované krajině (zemědělsky, lesnicky, drobná těžba štěrkopísků apod.) zůstávají údolí těchto říček uchráněna od zásahů člověka, které by nevratně poškodily jejich přírodní prostředí. Dalšími takovými enklávami “zachované přírody“ jsou různé mokřady a drobné, málo využívané rybníčky. Nejcennější části takových lokalit byly vyhlášeny jako zvláště chráněná území.
LIPINA – tato přírodní památka ležící na svahu údolní nivy Žirovničky byla vyhlášena již v roce 1974. Předmětem ochrany je tu lesní porost s charakterem lipové doubravy s relativně přirozeným druhovým zastoupením dřevin i bylinného patra. Obě hlavní dřeviny lípa i dub se tu vyskytují v několika mohutných exemplářích, ale také se tu velmi dobře přirozeně zmlazují, což je i dobrou známkou pro další existenci tohoto chráněného území. Jsou pro něj typické některé významnější druhy rostlin, které se v nejbližším okolí poměrně zřídka vyskytují – ptačinec velkokvětý, kokořík mnohokvětý, brslen evropský, jaterník podléška, konvalinka vonná. Problémem je postupné šíření cizorodých druhů netýkavek (malokvětá a royleova).
LUŽÍ u Lovětína – toto chráněné území bylo také zařazeno do kategorie přírodní památka. Zřídil jej Okresní úřad v Jindřichově Hradci v roce 1998. Jsou to dva rybníčky spojené mokřadem, který se rozkládá na ploše dalšího mělkého rybníčku s narušenou hrází. Břehy rybníčků porůstají typickou pobřežní vegetací s řadou chráněných druhů rostlin – bazanovec kytkokvětý, zevar nejmenší, ostřice plstnatoplodá, vachta trojlistá. Rozsáhlé rákosiny umožňují hnízdění některých chráněných druhů ptáků, rozmnožují se tu některé druhy žab a drobných bezobratlých živočichů (brouci, vážky apod.)Tipy na výlet

Centrem obce Jarošov nad Nežárkou dosud neprochází žádná značená turistická trasa. Jedna ale protíná Matějovec – žlutě značená trasa z Jindřichova Hradce přes Rodvínov a pokračuje ve směru na Stříbrný velký rybník a Strmilov, druhá – zelená vede od železniční stanice Lovětín přes Kostelní Radouň do Červené Lhoty.
V Jarošově nad Nežárkou a jeho okolí jsou navrženy cyklistické trasy, které jsou vedeny po současných málo zatížených silnicích a zpevněných polních či lesních cestách. Jedna taková trasa je navržena z Matějovce na jihovýchod po žluté značce po zpevněné komunikaci a po silnici III/1346 na Oldřiš, odtud pak ve směru na Ratmírovský rybník a dál do Kunžaku, kde by měla navazovat na další trasy. Další případná trasa by mohla vést z Oldřiše na jihozápad přes Jindřišské údolí do Jindřiše a na sever do Rodvínova po zpevněné místní komunikaci a zpět do Matějovce nebo z Rodvínova kolem Pazderského rybníka po silnici III/128 33 do Jindřichova Hradce. Navržena je rovněž trasa pro cyklisty podél kolejí od železniční stanice Jarošov nad Nežárkou do Rodvínova, z ní odbočuje trasa přes Kruplov do centra Jarošova nad Nežárkou a dále po silnici III/128 35 na sever kolem Hánovského a Fajtovského rybníka až do Lovětína. Od železniční stanice je také navržena společná trasa pro pěší a pro cyklisty do Jarošova nad Nežárkou.

Již existující trasy :
1. Krajem tří železnic:
Jindřichův Hradec – Jindřiš – Jarošov nad Nežárkou – Lovětín – Nová Včelnice – Okrouhlá a Kostelní Radouň – Černý les – Jindřichův Hradec
2. Do rodiště Tomáše Štítného:
Počátky – Popelín – Česká Olešná – Kamenný Malíkov – Zdešov – V koncích – Štítné – Žirovnice – Počátky

Tolik tedy trasy více či méně známé. Okolí obce je zajímavé a zasluhuje si větší propagaci. Proto připojujeme návrh na další dvě naučné trasy v blízkém okolí Jarošova nad Nežárkou.

1. Po stopách Valdenských (určeno pro pěší i cyklisty)
Z Jarošova vyjedeme od sokolovny směrem na Bednárec. Za mostem odbočíme a projedeme částí zvanou “ŽABINA“, tady se měli Valdenští v některém stavení scházet. Po pravé straně před Bednárcem je neudržovaný hájek a dále boží muka. Někde tady stávala prý evangelická modlitebna. Můžeme zde spatřit sochu Antonína Švehly vztyčenou v roce 1936 a strženou v padesátých letech. Opodál stojí smírčí kámen, domnělý hrob muže a ženy ze švédských válek. V Bednárci mineme kapli panny Marie z roku 1795 a pokračujeme pod tratí stále do kopce.. Při cestě vzhůru mineme romantická osamělá stavení.. Z vrcholu kopce (592 m.n.m.) si můžeme vychutnat překrásný výhled na Jindřichohradecko a Kamenicko. Prý tady stával hrad, ale bohužel to není věrohodně. doloženo. Ale pomníček rodiny Koudelkovy nás rozhodně ujistí o tom, že lidé tu tedy určitě žili. Projedeme cestou až na hlavní silnici, po které pokračujeme až ke třetí odbočce na levé straně před rybníkem Holub. Ten objedeme lesem zleva a na první odbočce se dáme doprava. Posléze se dostaneme k rozcestí s pěkně upraveným křížem a po chvíli přijedeme k místu, na kterém stojí „MAMLAS“ – katastrální měřičský sloup, jenž sloužil zeměměřičům snad v době tereziánské nebo josefinské. Dorazíme do České Olešné, obce, která patřila částečně na Moravu a částečně do Čech. Ve vsi je původní barokní zámek z druhé poloviny 18 století. A na zalesněném Tůmově vrchu (624 m.n.m.) kousek za obcí je zřícenina loveckého zámečku ze 16.století, který zpustl po zapálení bleskem kolem roku 1860. Dále pojedeme směrem na Novou (dříve Německou) Olešnou. V Nové Olešné je kostel Nejsvětější Trojice z roku 1722. Tady naše putování za Valdenskými ukončíme návštěvou bývalého česko-bratrského hřbitova s bystou Jana Amose Komenského a vrátíme se po silnici do Jarošova nad Nežárkou.

2. Pravdova stezka (určeno pro pěší i cyklisty)
Vyjedeme z Jarošova nad Nežárkou kolem benzínky směrem na Hostějeves, zhruba po kilometru na první odbočce zahneme doleva na lesní cestu, po které pokračujeme stále až k rybníku Vojta, potom přes jeho hráz lesem a polní cestou až do Nekrasína. Zde můžeme spatřit dvoje boží muka ( na každém konci vesnice jedny – 1699 a 1732 ), zvoničku z roku 1934 a Pravdův rodný dům. Z Nekrasína pokračujeme na Hostějeves, tam projedeme přes Žirovničku až do malé osady Rosička, která za prohlídku určitě stojí. Pak se vrátíme opět do Hostějevse. Pod kopcem můžeme spatřit zbytek elektrárny z roku 1921a transformátor z roku 1928. Na rozcestí se dáme doleva, projedeme okolo bývalé zájezdní hospody, hájovny a malé kapličky do polí směrem na Jarošov nad Nežárkou. Zastavit se můžeme v chráněné LIPINĚ a u Fejtova mlýna, mineme dvoje boží muka, z nichž jedna jsou trojhranná (údajně proto, že stávala na rozcestí) a vrátíme se do Jarošova nad Nežárkou.

Služby a přehled ubytování

Restaurace-penzion SAMOROST
37841 Jarošov nad Nežárkou 44
Tel.: +420 384 492 152
        +420 606 743 766
IČO: 03504557
DIČ: CZ03504557
E-mail: penzion-samorost@seznam.cz
Web: www.penzion-samorost.cz
obor činnosti: stravovací a ubytovací služby

Hospoda Pod Kostelem
Karel Kadlec
mobil : 607 643 400
pracovní doba : út – čt 16 – 22 hodin
pá – so 15 – 24 hodin
ne 15 – 22 hodin
obor činnosti: výčepní a stravovací služby

Ranč Jarošov, s.r.o.
Jarošov nad Nežárkou 31, 378 41, Jindřichův Hradec
IČO: 26101033
Kontaktní osoba: Helena Cambelová
tel: +420 777 583 354
e-mail: helena.ca@centrum.cz

POHÁDKOVÁ USEDLOST LOVĚTÍN - soukromá rezidence u devíti andělů
restaurace s barem
Lovětín 17
37842 Jarošov nad Nežárkou
www.pohadkova-usedlost-lovetin.cz
email: pohadkovausedlostlovetin@gmail.com
mobil 608 979 686, 774 979 686
Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
čp.84      PSČ: 378 41

telefony
úřad:        602 114 151
starosta: 602 615 319

email podatelna: obec@jarosov.cz