horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou

Úřední deska a ostatní důležité dokumenty z obce

Filtr: Vše
Volby:

Úřední deska

 Název VyvěšenoDatum
sejmutí
Dovolená MUDr. Gaškové 3.10.202328.10.2023
Záměr - dodatek č.1 k pachtovní smlouvě - Čevak 3.10.202331.12.2023
Uzavření Obecního úřadu Jarošov nad Nežárkou 2.10.20236.10.2023
Oznámení o zahájení řízení - veřejná vyhláška 22.9.20237.10.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.9.202317.10.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.9.202316.10.2023
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků 21.8.20231.1.2024
Nakládání s obsahy bezodtokových jímek odpadních vod 21.7.202321.7.2024
Záměr prodeje sekačky Grasshopper 928D2 3.7.202331.12.2023
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1086/1, k.ú. Jarošov nad Nežárkou 28.3.202331.12.2023
seznam nedostatečně identifikovaní vlastníci 28.2.20231.1.2024
Informace - nedostatečně identifikovaní vlastníci 28.2.20231.1.2024
Oznámení o zveřejnění schváleného SVR na roky 2023-2025 26.1.202331.12.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství 6.12.202231.12.2023
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy 18.12.201818.2.2029
Rozpočtová opatření 21.2.201731.12.2030


Vyhlášky

 
Vnitřní směrnice na poskytované služby
OZV o místním poplatku z pobytu
OZV o místní poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Sazebník úhrad za poskytování informací
Příloha č.5 k Pravidlům MESOH 2020
Příloha č.3a4 k Pravidlům MESOH 2020
Příloha č.2 k Pravidlům MESOH 2020
Příloha č.1 k Pravidlům MESOH 2020
Pravidla MESOH 2020
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Jarošov nad Nežárkou a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
OZV o místním poplatku z pobytu
OZV o místní poplatku ze psů
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opdadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jarošov nad Nežárkou
Obecně závazná vyhláška obce Jarošov nad Nežárkou č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

Usnesení ze zastupitelstva:

 Období 2022 - 2026
Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Usnesení ze.7.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Usnesení z 6.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Usnesení z 4.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Usnesení z ustavující.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou15.12.2022
Usnesení z 29.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou

Dokumenty

 Hlavní dokumenty obce
Rozpočtové opatření č.8 z 24.8.2023
Rozpočtové opatření č.7 z 17.7.2023
Závěrečný účet Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2o22
Rozpočtové opatření č.6 z 19.6.2023
Rozpočtové opatření č.5 z 22.5.2023
Rozpočtové opatření č.4 z 24.4.2023
Rozpočtové opatření č.3 z 27.3.2023
Rozpočtové opatření č.2 z 27.2.2023
Rozpočtové opatření č.1 z 26.1.2023
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou-2023-2025
Rozpočet ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou na rok 2o23
Výroční zpráva za rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jarošov nad Nežárkou na roky 2o23 - 2o25
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2o23
Výkaz Fin 2-12M sestavený ke dni zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2o23
Závěrečný účet Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2021
Rozpočet ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou na rok 2o22
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou-2022-2024
Výroční zpráva za rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jarošov nad Nežárkou na roky 2o22 - 2o24
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2o22
Výkaz Fin 2-12M sestavený ke dni zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2o22
Závěrečný účet Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jarošov nad Nežárkou na roky 2o21-2o23
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2o21
Výkaz Fin 2-12M sestavený ke dni zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2o21
Řád veřejného pohřebiště obce Jarošov nad Nežárkou
Závěrečný účet Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2o19
Pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví Obce Jarošov nad Nežárkou
Výroční zpráva za rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou na roky 2020-2022
Rozpočet ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jarošov nad Nežárkou na roky 2020-2022
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2020
Výkaz Fin 2-12M sestavený ke dni zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020
Závěrečný účet Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2o18
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou na roky 2019-2021
Směrnice č.1/2018 k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou a přílohy
Rozpočet ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou na rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jarošov nad Nežárkou na roky 2019-2021
Závěrečný účet Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2017
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Výroční zpráva za rok 2017
Rozpočet ZŠ a MŠ Jarošov n.N. na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Jarošov n.N. na roky 2018-2020
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jarošov nad Nežárkou na roky 2018-2020
Závěrečný účet Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2016
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2017
Závěrečný účet Obce Jarošov nad Nežárkou za rok 2015
Právní stav po vydání Změny č.1 Územního plánu obce Jarošov nad Nežárkou
Výroční zpráva za rok 2015
Rozpočet Obce Jarošov nad Nežárkou na rok 2016

Územní plán

 
Právní stav po vydání Změny č.1 Územního plánu obce Jarošov nad Nežárkou
Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
čp.84      PSČ: 378 41

telefony
úřad:        602 114 151
starosta: 602 615 319

e-mail:
ou@jarosov.cz