horni lista
oficiální stránky obce
Jarošov
nad Nežárkou


Obecní úřad Jarošov nad Nežárkou
Jarošov nad Nežárkou čp.84
378 41 Jarošov nad Nežárkou

Kancelář úřadu: 602 11 41 51
Starosta obce: 602 615 319
Pošta Partner:detail pobočky
e-mail podatelna: obec@jarosov.cz
e-mail ekonomický úsek: ou@jarosov.cz
ID datové schránky: 2rjefur
Běžný účet ČS: 603146359/0800
ČNB: 94-9717251/071015.03.2024 Rozpis fotbalových zápasů na jaro 2024
příloha
Plakát A3 Jaro 2024.pdf
15.03.2024

07.06.2023 Dotační program Jihočeského kraje My v tom Jihočechy nenecháme II
Obec Jarošov nad Nežárkou se zapojila do dotačního Programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“.
V lednu 2023 vyplatila Obec Jarošov nad Nežárkou příspěvky dle podmínek programu v celkové výši 16 000 Kč. Na tyto příspěvky obdrží obec dotaci od Jihočeského kraje ve výši 8.000 Kč.

Publicita-JčKraj.pdf
07.06.2023

27.10.2022 Dotace z Programu Obnovy Venkova Jihočeského kraje
21.10.2022 obdržela Obec Jarošov nad Nežárkou Kolaudační souhlas s užíváním stavby ,,Oprava objektu č.p.179 v Jarošově nad Nežárkou". Na tuto stavbu v celkové hodnotě 1 247 276,45 Kč obdržela obec z Programu Obnovy Jihočeského kraje dotační příspěvek ve výši 266.000 Kč.
27.10.2022

05.10.2022 Projekt Jarošov nad Nežárkou-obnova vodovodního řadu ,,Ke hřišti“
Projekt Jarošov nad Nežárkou-obnova vodovodního řadu ,,Ke hřišti“ byl realizován za pomoci dotačního příspěvku Jihočeského kraje v rámci programu ,,Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury“ ve výši 800 000,- Kč. Celkové náklady na obnovu byly 1 396 016,15 Kč.
05.10.2022

27.06.2022 Usnesení z 31.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Viz příloha
Usnesení z třicáté první schůze zastupitelstva 23.6.2022.pdf
27.06.2022

04.07.2018 Usnesení z 30.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
Viz. příloha
Usnesení_z_30___schůze_zastu_pitelstva.doc
04.07.2018

12.07.2017 Usnesení z 21.zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou
V příloze
Usnesení z 21.schůze_zastupitelstva.doc
12.07.2017


Pondělí 7-11 12-17
Uterý 7-11 12-16
Středa 7-11 12-17
Čtvrtek 7-11 12-15:30
Pátek 7-11
Obecní úřad
Jarošov nad Nežárkou
čp.84      PSČ: 378 41

telefony
úřad:        602 114 151
starosta: 602 615 319

email podatelna: obec@jarosov.cz